Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML |

Περιοδικό-θεσμός για ηλεκτρολογία και φωτισμό

01/04/2017


Ο «Ηλεκτρολόγος», με παρουσία πάνω από δύο δεκαετίες, είναι ένα περιοδικό - θεσμός για τον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού και του φωτισμού στην Ελλάδα.

Αν και κατά βάση τεχνικό -με αρκετές εφαρμογές και παρουσίαση καινοτομιών σε κάθε του τεύχος- έχει εξελιχθεί σε καθρέφτη της συγκεκριμένης αγοράς, των προϊόντων και των ανθρώπων της, καθώς και σε βήμα των συνδικαλιστών και των συνεταιριστών του χώρου.

Παρέχει έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για εργολήπτες, μηχανολόγους και εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, για βιομήχανους, βιοτέχνες, εισαγωγείς και εμπόρους ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού, για αρχιτέκτονες, μελετητές, σχεδιαστές φωτισμού, διακοσμητές κλπ.


Εκτύπωση στις 12/12/2018
Από την ιστοσελίδα T-Press, τεχνικά και επαγγελματικά περιοδικά, εκδηλώσεις, γραφικές τέχνες.
www.tpressmagazines.gr/el/sx_PrintPage.asp?newsid=107