Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML |

Περιοδικό-καθρέφτης των κατασκευών στην Ελλάδα

01/05/2017


Τα «Εργοταξιακά Θέματα» είναι το πληρέστερο και το πλέον αξιόπιστο περιοδικό στο χώρο των δημόσιων και ιδιωτικών δομικών κατασκευών.

Η θεματολογία του εστιάζει σε κατασκευές, υλικά, μηχανήματα και τεχνικές και πλαισιώνεται από επιλεγμένη και έγκυρη ειδησεογραφία σχετικά με δημοπρατήσεις νέων έργων, κυκλοφορία νέων μηχανημάτων έργων, δραστηριότητες και νέα προϊόντα των επιχειρήσεων του χώρου.

Διαβάζεται από στελέχη κατασκευαστικών εταιριών, τεχνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργολήπτες, εργοταξιάρχες, μηχανικούς, μελετητές, αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες και χειριστές μηχανημάτων έργων.

Μεταξύ των συνδρομητών του είναι επίσης κατασκευαστικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις δομικών υλικών, μηχανημάτων έργων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών τους, εργαλείων, λογισμικών καθώς και ειδών εξοπλισμού, ασφαλείας και ελέγχου εργοταξίων.


Εκτύπωση στις 12/12/2018
Από την ιστοσελίδα T-Press, τεχνικά και επαγγελματικά περιοδικά, εκδηλώσεις, γραφικές τέχνες.
www.tpressmagazines.gr/el/sx_PrintPage.asp?newsid=125