Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML |

Το Logistics & Management

Για έγκυρη ενημέρωση αλλά και εκπαίδευση στα logistics, 01/08/2017


Το Logistics & Management είναι το πρώτο περιοδικό στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη, απόλυτα εξειδικευμένο πάνω στην επιστήμη των logistics και τη συγκεκριμένη αγορά.

Καλύπτει όλο το φάσμα του χώρου, όπως μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες), εφοδιαστική αλυσίδα, αποθήκευση, ποιότητα, διανομή, διαχείριση, συσκευασία, μάνατζμεντ καθώς και τις σχετικές σπουδές.

Διαβάζεται από logisticians και υψηλόβαθμα στελέχη εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, εργαζόμενους στον κλάδο των logistics,επαγγελματίες και προμηθευτές, του χώρου, συμβούλους, πανεπιστημιακούς, φοιτητές και σπουδαστές.


Εκτύπωση στις 11/12/2018
Από την ιστοσελίδα T-Press, τεχνικά και επαγγελματικά περιοδικά, εκδηλώσεις, γραφικές τέχνες.
www.tpressmagazines.gr/el/sx_PrintPage.asp?newsid=132