Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML |

Η σύγχρονη τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος

01/09/2016


Πρωτοπόρο στο είδος του, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το «Ecotec» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2005.

Με θεματολογία που κινείται στον άξονα «η τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος», αναδεικνύει μεθόδους, μηχανήματα, πρακτικές και νέες ιδέες που εξυπηρετούν στην αειφορία, στην προστασία και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος (όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιολογικοί καθαρισμοί, οικολογική δόμηση, ανακύκλωση, διαχείριση υγρών, αέριων και στερεών αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, εναλλακτικές τεχνολογίες κ.ά.).

Απευθύνεται σε τεχνικές εταιρίες, βιομηχανίες, δημοτικές επιχειρήσεις, δημόσιους Οργανισμούς, ξενοδοχεία, εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες περιβάλλοντος, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς, υπουργεία κλπ.

Είναι ιδρυτικό μέλος του «European Environmental Press» στο οποίο ανήκουν τα καλύτερα περιοδικά της ηπείρου (ένα από κάθε χώρα) τα οποία επιλέγουν -με αυστηρά κριτήρια- τις εταιρίες που καινοτομούν και απονέμουν σε αυτές τα ετήσια «Ευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας».


Εκτύπωση στις 12/12/2018
Από την ιστοσελίδα T-Press, τεχνικά και επαγγελματικά περιοδικά, εκδηλώσεις, γραφικές τέχνες.
www.tpressmagazines.gr/el/sx_PrintPage.asp?newsid=52