Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Κορυφαία πηγή ενημέρωσης για επαγγελματίες

Η «T-Press» είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Είναι η μεγαλύτερη σε δραστηριότητα εταιρία τεχνικών εκδόσεων στην Ελλάδα.

Εκδίδει 7 μηνιαία περιοδικά και μια σειρά ανεξάρτητων ετήσιων οδηγών αγοράς, διοργανώνει συνέδρια και ενημερωτικές ημερίδες ενώ κατέχει μια δυναμική θέση στο διαδίκτυο με 7 website με θεματολογία αντίστοιχη των περιοδικών της.

Ιδρύθηκε το 1991 ως «Τεχνοεκδοτική», με στόχο να εξυπηρετήσει με έντυπα και εκδηλώσεις τον τεχνικό κόσμο της χώρας, βασισμένη και πιστή στα υψηλά πρότυπα ανάλογων δραστηριοτήτων που συναντώνται στις πλέον προηγμένες χώρες της Ευρώπης.

Μέσα στην προηγούμενη δεκαετία καθιέρωσε στην Ελλάδα μια σειρά από επιτυχημένες εκθέσεις, βασισμένες στη θεματολογία των περιοδικών της («ΗΛΕΚΤΡΟΤΕC & Σαλόνι Φωτισμού», «METEC – Μηχανήματα Έργων», «ECOTEC – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος», «FETEC – Βιομηχανικός Εξοπλισμός» κ.α.)

Τα 7 περιοδικά της –και τα αντίστοιχα website τους- καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τους χώρους: ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης, δομικών υλικών, μηχανημάτων έργων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακύκλωσης, διαχείρισης υγρών, αέριων και στερεών αποβλήτων, επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, την εφοδιαστική αλυσίδα κλπ.

Αναγνώστες της είναι μηχανικοί κάθε ειδικότητας, εργολάβοι, logistician, στελέχη βιομηχανιών και εμπορικών μονάδων, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές φωτισμού, μελετητές, τεχνίτες, επαγγελματίες οδηγοί, επιχειρηματίες, βιοτέχνες, εισαγωγείς, έμποροι, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, σπουδαστές κ.αt-press
Τροίας 2, 152 35 Βριλήσσια, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 68 00 470, Fax: 210 68 00 476,

Πρόσφατα Τεύχη